Koulutus

Koulutuspalvelumme antavat käytännön näkökulman sekä harjoitusta opittaviin asioihin. Tyypillisesti koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa ja esimerkkeinä voimme käyttää asiakkaan omia prosesseja ja säätökohteita.

Ajotapojen yhtenäistäminen

Ajotavat yhtenäistämällä, hyviä ajotapoja hyödyntämällä ja aikaisemmista ajotilanteista oppimalla voidaan parantaa ajotilanteiden hallintaa ja siten saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Kouluttajamme käy operaattoreiden kanssa läpi ajotilanteen hallintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita ja auttaa soveltamaan niitä käytännössä.

Säätöpiirien viritys

Koulutus sisältää viritysohjelmistolla tehtäviä käytännön harjoituksia, joissa käydään läpi säätöpiirin viritystyön vaiheet ja tutustutaan ohjelmistoon. Harjoitus toteutetaan pienryhminä asiakkaan luona. Viritysharjoituksissa käytettävät kohteet valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Teoriaosuudessa opitaan viritysmenetelmien perusperiaatteet ja viritystyön onnistumisen edellytykset sekä käydään läpi esimerkkejä.

Koulutuksessa käyttämiämme viritysohjelmistoja ovat olleet mm. ExperTune ja TuneUp. Koulutus on suunnattu säätöjen ylläpidosta vastaavalle automaatiohenkilöstölle.

Sumea laskenta ja säätö

Koulutus antaa perustiedot ja käytännön näkökulman sumeasta (fuzzy) laskennasta ja säädöstä sekä sen soveltuvuudesta eri kohteisiin. Kurssi sisältää teoriaosuuden, esimerkkejä sekä käytännön harjoituksen. Harjoitus toteutetaan ryhmätyönä ja sen aiheena voi olla myös asiakkaan oma sovelluskohde.