Vårt företag

Specialiserade på effektivisering av produktion

Vipetec utvecklar och säljer avancerade programvaror och tillhörande tjänster, med vilka vi ökar de industriella processernas effektivitet. Vi fokuserar på särskilda processhändelser, som kvalitetsbyten, banbrott och uppstarter (spetsdragningar). De nyckelord som bäst beskriver vår verksamhet är processautomation, processregleringar, datahantering och bästa praxis inom operativa funktioner. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förbättra sina produktionsprocesser, öka produktiviteten och sänka kostnaderna. Våra lösningar grundar sig främst på effektivare utnyttjande av befintliga system. Vår huvudsakliga målgrupp har länge utgjorts av pappersindustrin, men vi håller stegvis på att utvidga våra tjänster till att även omfatta den övriga processindustrin.

Gedigen erfarenhet av automation inom pappersindustrin

Vipetecs referenser talar för sig själva. Våra kunder är bland andra Stora Enso, UPM, Metsä Board, Delfort Group, Powerflute, Kotkamills, Pankaboard och BillerudKorsnäs. Vi har samarbetat med några av företagen i nästan tjugo år, långt innan Vipetec grundades. Tack vare det goda samarbetet har vi kunnat vinna dessa stora internationella företags förtroende. Med hjälp av våra produkter och tjänster har våra kunder uppnått besparingar på upp till 0,5 miljoner euro årligen.

Ett engagerat team

Företaget Vipetec grundades av Heikki Peltonen och Pauli Viljamaa år 2001. Båda har en gedigen teknologibakgrund och över 20 års erfarenhet av processindustrin och Vipetecs kärntjänster. Med hjälp av fortlöpande produktutveckling och aktiv kontakt med olika universitet har Vipetec behållit sin position som en av de ledande inom branschens utveckling. Vid sidan av vårt huvudkontor har vi två lokala kontor i Finland för att vi ska kunna arbeta närmare våra kunder.