Palvelut

Vipetecin missio on etsiä keinoja prosessiteollisuuden tehokkuuden parantamiseksi. Perinteisesti olemme tehneet töitä paperiyhtiöiden kanssa, mutta olemme laajentamassa palvelujamme myös muun prosessiteollisuuden pariin. Prosessitapahtumien hallinnan näkökulmasta perushaasteet ovat eri aloilla samankaltaiset. Paperiteollisuudessa mittaamme prosessitapahtumien kuten lajinvaihtojen, katkojen ja starttien tehokkuutta ja autamme asiakkaitamme hyödyntämään tätä tietoa toiminnan kehittämisessä.

Palvelukonseptimme voidaan jakaa kolmeen selkeään ja loogisesti etenevään vaiheeseen:

  1. Analyysit ja suositukset
  2. ATA-ajotilannekirjasto tehokkuuden mittaamiseen ja kehittämiseen
  3. Lisäpalvelut

Vaihe 1: Analyysit

Uusille asiakkaille suosittelemme tavallisesti ensin nykytilanteen analysointia ja kehittämis-potentiaalin kartoitusta. On tärkeää tietää, mikä on nykytilanne ja kuinka paljon parantamisen varaa on. Käytämme analyysin teossa asiakkaan tuotantolinjalta mitattua ajantasaista tietoa. Tulokset auttavat tunnistamaan kehityskohteet ja laskemaan arvion saavutettavissa olevista säästöistä. Kun asiakas saa analyysin tulokset, hänen on paljon helpompi päättää, ovatko jatkotoimet perusteltuja.

Vaihe 2: ATA-ajotilannekirjasto

Usein asiakkaat yllättyvät kuullessaan, kuinka paljon kehityspotentiaalia heidän prosesseissaan on. ATA-ajotilannekirjasto on ohjelmistotyökalu, joka tukee prosessien hallinnan kehittämistä ja esittää tulokset selkeästi. Se valvoo prosessitapahtumia, tallentaa mittaustiedot ja muokkaa datan helposti saatavilla olevaan ja luettavaan muotoon niin operaattorien kuin työnjohdon käyttöön. Näin ATA tukee asiakkaan tuotannon jatkuvaa kehittämistä. ATA auttaa asiakkaan organisaatiota oppimaan aiemmista kokemuksista, tekemään oikeita päätöksiä nopeasti erilaisissa ajotilanteissa sekä viemään parhaat käytännöt koko organisaatioon. Alkukoulutuksen jälkeen asiakas pystyy käyttämään ohjelmistoa itsenäisesti.

Vaihe 3: Lisäpalvelut

Monet asiakkaamme ovat halunneet käynnistää erillisen kehitysprojektin prosessitapahtumien tehostamiseksi. Vipetec tarjoaa laajan valikoiman asiantuntijapalveluita. Ne sovitetaan aina vastaamaan yksittäisen asiakkaan tarpeita. Haluamme maksimoida asiakkaiden olemassa olevista järjestelmistä saatavan hyödyn. Lisäpalvelujen kautta voimme tarjota esimerkiksi säätöjen optimointia, kehittyneiden laskentamenetelmien soveltamista, asiakaskohtaisia laskentasovelluksia sekä koulutuksia, joiden avulla parhaat käytännöt voidaan omaksua.