Tjänster

Vipetecs mission är att hitta metoder för att öka effektiviteten inom processindustrin. Vi har traditionellt arbetat med bolag inom pappersindustrin, men vi håller på att utvidga våra tjänster till andra företag inom processindustrin. Med tanke på hanteringen av processhändelser är de grundläggande utmaningarna desamma inom olika branscher. Inom pappersindustrin mäter vi effektiviteten för processhändelser som kvalitetsbyte, banbrott och uppstarter och vi hjälper våra kunder att dra nytta av dessa data när de utvecklar sin verksamhet

Vårt servicekoncept kan indelas i fyra tydliga och logiskt framskridande faser:

  1. Analyser och rekommendationer
  2. ATA Process Event Library för att mäta och utveckla effektiviteten
  3. Tillvalstjänster

Steg 1: Analyser

Till nya kunder rekommenderar vi i allmänhet att man först analyserar nuläget och kartlägger utvecklingspotentialen. Det är viktigt att man känner till nuläget och hur mycket utrymme det finns för förbättringar. Vid analysen använder vi oss av aktuell uppmätt information från kundens produktionslinje. Resultaten hjälper oss att identifiera utvecklingsobjekten och bedöma vilka besparingar som kan uppnås. När kunden får analysresultaten är det mycket enklare att besluta om det är motiverat att vidta fortsatta åtgärder.

Steg 2: ATA Process Event Library

Kunderna blir ofta överraskade när de hör hur stor utvecklingspotentialen i deras processer är. ATA Process Event Library är ett programvaruverktyg som stödjer utvecklandet av processernas hantering och presenterar resultatet på ett överskådligt sätt. Det övervakar processhändelser, sparar mätinformation och redigerar data till ett lättillgängligt och läsbart format för både operatörer och arbetsledning. På så sätt stödjer ATA en kontinuerlig utveckling av kundens produktion. ATA hjälper kundens organisation att lära sig av tidigare erfarenheter, snabbt fatta rätt beslut i olika driftsituationer samt införa bästa praxis inom hela organisationen. Efter den inledande utbildningen kan kunden använda programvaran självständigt.

Steg 3: Tillvalstjänster

Många av våra kunder har bett oss starta ett separat utvecklingsprojekt för att effektivisera processhändelserna. Vipetec erbjuder ett mångsidigt utbud av experttjänster. De anpassas alltid efter den enskilda kundens behov. Vi vill optimera den nytta man kan dra av kundens befintliga system. Via tillvalstjänsterna kan vi erbjuda till exempel optimering av regleringar, tillämpande av avancerade beräkningsmetoder, kundspecifika kalkylapplikationer samt utbildningar med hjälp av vilka man kan införa bästa praxis.

Vänligen kontakta oss för tilläggsinformation.