Utbildning

Våra utbildningstjänster ger ett praktiskt perspektiv och övningar i att hantera nya saker. I allmänhet ordnas utbildningen i kundens lokaler och vi kan använda kundens egna processer och reglerobjekt som exempel.

Standardisering av driftmetoder

Genom att standardisera driftmetoderna, utnyttja välfungerande driftmetoder och genom att lära sig av tidigare driftsituationer kan man förbättra hanteringen av driftsituationerna och därmed uppnå betydande besparingar. Vår utbildare går tillsammans med operatörerna igenom hanteringen av driftsituationen och frågor som hör samman med utveckling, och hjälper dem att omsätta dessa i praktiken.

Inställning av reglerkretsar

Utbildningen inkluderar praktiska övningar med programvara för inställningar, där man går igenom de olika stegen för inställning av reglerkretsar och lär känna programvaran. Övningarna genomförs i små grupper i kundens lokaler. De objekt som används för inställningsövningarna väljs tillsammans med kunden. I teoridelen lär man sig de grundläggande principerna för inställningsmetoderna och förutsättningarna för lyckade inställningar samt går igenom flera exempel.

De programvaror för inställningar som vi har använt i utbildningen är bland annat ExperTune och TuneUp. Utbildningen är riktad till den automationspersonal som ansvarar för underhållet av regleringarna.

Oskarp kalkyl och reglering

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i och ett praktiskt perspektiv på oskarp (fuzzy) kalkyl och reglering samt hur den lämpar sig för olika objekt. Kursen omfattar en teoridel, olika exempel och en praktisk övning. Övningen genomförs som grupparbete och den kan även göras för kundens eget tillämpningsobjekt.