Vipetec Oy vahvistaa hallitustaan

Vipetec Oy:n hallitukseen on valittu uutena jäsenenä Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Jukka Pulkkinen, tekniikan tohtori,  vahvistamaan yrityksen strategista suunnittelua. Hänellä on pitkä kokemus palveluliiketoiminnasta ja myynnin johtamisesta kasvun mahdollistamiseksi sekä vahva ymmärrys energia-, prosessi-, massa ja paperiteollisuudesta. Pulkkinen on toiminut 15 vuotta globaaleissa johtotehtävistä Valmetilla.