Ohjelmistot

ATA-ajotilannekirjastolla hallitset tehokkaasti

Vipetecin missio on löytää keinoja prosessiteollisuuden tehokkuuden parantamiseksi.

Mittaamme prosessitapahtumien kuten lajinvaihtojen, katkojen ja starttien tehokkuutta ja autamme asiakkaitamme hyödyntämään tätä tietoa toiminnan kehittämisessä. ATA –ohjelmistossa olemme yhdistäneet pitkän käytännön ja data-analytiikan kokemuksemme palvelemaan asiakkaitamme.

Ota yhteyttä, keskustelemme mielellämme kanssanne miten kehitettäisiin tuottavuutta teidän tuotantolaitoksella.

ATA -ohjelmisto kerää ja tallentaa mittaustietoa määritellyistä ajotilanteista ja tuo sen havainnollisessa muodossa tarvitsijan ulottuville. Ohjelma analysoi, laskee, vertailee ja muuttaa mittausaineiston helposti luettaviksi trendeiksi, taulukoiksi ja yhteenvedoiksi prosessin hoitajille.

ATA -ohjelmisto voi tuottaa tavoitearvoja prosessin hoitajien päätöksen teon tueksi. Hyödyntämällä aikaisempia ajotilanteita ATA kirjasto auttaa käyttäjiä havaitsemaan ja edistämään parhaita käytäntöjä. 

Useiden tuotantoprosessien ohjaukseen liittyy tapahtumia, jotka on ajettava hallitusti läpi mahdollisimman tehokkaasti. Tapahtumat voivat liittyä prosessin käynnistystilanteisiin tai muutoksiin raaka-aineissa, tuotantonopeudessa, tuotteessa tai muihin väistämättömiin muutoksiin. Vipetec on tutkinut aihealuetta vuosien ajan ja on kehittänyt erityisen ATA -ohjelmiston auttamaan prosessiteollisuuden laitoksia saavuttamaan merkittäviä parannuksia tehokkuudessa.

Ohjelmiston suorituskykymittarien avulla voidaan seurata suorituskyvyn todellista tasoa ja poikkeamia sekä havaita kehitystarpeita. Ylläpitämällä hyvää suorituskyvyn tasoa tuotetaan jatkuvia kustannussäästöjä.

Esimerkiksi paperiteollisuudessa Vipetec on pystynyt parantamaan lajinvaihtojen tehokkuutta jopa 30 % ja ylikin (katso esimerkki tästä). Näin suuret parannukset tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä. Mikä tärkeintä, ATA -ohjelmisto auttaa pitämään saavutetut säästöt ja parannukset.

ATA-ajotilannekirjasto

Sovelluskohteita ajotilannekirjastolle

Startit. Katkot.

Lajinvaihdot

Normaali ajotilanne

Sanottua

Tämä on todella hyvä työkalu ajotilanteiden hallintaan ja auttaa erityisesti niitä, jotka ovat olleet vasta vähän aikaa operaattorina. Sopivat ajoarvot on helppo löytää ATA-ohjelmiston avulla.
Operaattori
ATA-ohjelmisto antoi meille hyvät työkalut kehittää ja seurata lajinvaihtoja. Ohjelmisto on tuottanut erinomaiset tulokset auttaen vähentämään lajinvaihtohylkyä yli 25 %.

Käyttöpäällikkö