Kuinka Vipetec tukee asiakkaidensa kestävän kehityksen tavoitteita

Asiakkaitamme yhdistää innovatiivisuus ja pitkäjänteisyys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja yhteisen ympäristömme suojelemisessa. Heille tyypillistä on oman toiminnan jäämien ja sivutuotteiden mahdollisimman tarkka hyödyntäminen, jotta mitään ei mene hukkaan. Vipetecin tarjooma tukee tätä vähentämällä sellaisten tuotteiden syntymistä, jotka eivät täytä laatukriteerejä.

Esimerkkejä hyödynnetyistä sivutuotteista

Paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä sellun tuotantoprosesseissa jäämiä ovat esim. tuhka, mustalipeä, mäntyöljy ja kalkki. Monia näistä materiaaleista voidaan käyttää vaikkapa sisäisessä bioenergian tuotannossa tai kierrättää sellun tuotannossa. Joskus näistä tähteistä voidaan tehdä jopa valmiita tuotteita. Yksi tällainen tuote on polttoaine, jonka raaka-aineeksi sopii selluntuotannon tähteenä saatava mäntyöljy. Tällä tavalla voidaan vähentää kasvihuonekaasu- ja pakokaasupäästöjä kilpailematta ruoantuotannon kanssa.

Toisaalta sivutuotteiden avulla pystytään avaamaan täysin uusia mahdollisuuksia myös kemianteollisuudelle. Esimerkiksi uusiutuva tärpätti soveltuu biopohjaisten tuoksujen valmistukseen hajuvesiteollisuudessa. Nämä sekä edellä mainittu polttoaine kuuluvat prosessiteollisuuden laajaan kirjoon, jolle Vipetecin ratkaisut sopivat erinomaisesti. Yli 20 vuoden kokemuksella olemme rakentaneet analysointipalvelut, Vipetec ATA™ -ohjelmiston sekä optimointi-, tuki- ja koulutuspalvelut.

Osa asiakkaistamme käyttää puupohjaiset jätteet, kuten kuoret, kuitujäämät ja kuitulietteet tehtaidensa voimalaitosten polttoaineena. Näin vaikkapa sellutehtaat voivat tuottaa tarpeitaan enemmän energiaa. Myös voimalaitosprosesseihin pystymme tuomaan lisätietoa ja yhdenmukaisuutta prosessin hallintaan ATA-ohjelmistomme avulla.

Monet asiakkaistamme ovat asettaneet tarkat tavoitteet vedenkäytön ja jäteveden syntymisen pienentämiseksi prosesseissaan. Myös jäteveden kuormittavuutta voidaan vähentää pienentämällä sen tiettyjä pitoisuuksia. Tehostamalla prosessiveden kierrätystä saadaan puolestaan vähennettyä kuitumateriaalin hävikkiä.

Kestävän toimintamallin iso kuva

Asiakkaidemme tuotantoprosessit ovat tyypillisesti energiaintensiivisiä, joten he tavoittelevat kunnianhimoisesti parempaa energiatehokkuutta. Tämän tavoitteen toteutumisella on yhteiskunnankin mittakaavassa vaikutusta sähkön ja lämmön kulutukseen ja sitä kautta CO2 -päästöjen syntymiseen. Usein näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on määritelty tehdaskohtaiset toimenpiteet, ja meiltä Vipetecillä löytyy palvelukokonaisuus, jolla tehtaan energiatehokkuuteen voidaan myös vaikuttaa.

Jo nykyisin tietyillä asiakasyrityksillämme fossiilittoman energian osuus kokonaisenergian kulutuksesta on lähemmäs 90 prosenttia. Energiatehokkuutta parantamalla ja mahdollisimman paljon tuotantoprosessien jäännöksiä hyödyntämällä ne voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä vielä tästäkin ja saavuttaa samalla kustannussäästöjä. Tämänhetkisessä erittäin korkeiden energiahintojen tilanteessa vaikutus on vielä aiempaakin suurempi. Geopoliittiset jännitteet ja CO2 -päästöjen kohoavat kustannukset ovat tehneet yrityksemme tuotteista ja palveluista entistäkin hyödyllisempiä energiaintensiiviselle prosessiteollisuudelle.