Meidän kanssamme asiakas paransi pH:n hallintaa

Case: pH:n hallinnan kehittäminen

Työkalut: Vipetec Analyysi™ ja Optimointi

Haaste tuotantoprosessissa

Sellun ja märän pään pH:n vaihtelut aiheuttivat ongelmia paperikoneella. Koneella oli ollut vuosien aikana useita yrityksiä rakentaa pH:n säätö ilman menestystä. pH-säätö on haastavaa johtuen mm. sen epälineaarisuudesta. Sellun kemialliset ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka paperiraina voi muodostua koneella. Täten pH-säätö on tärkeää.

​Sellun pH säädetään tuotantolinjan alussa, jolloin tavoitteena on standardisoida raaka-aineen kemialliset ominaisuudet. Paperikoneen märässä päässä raaka-aineet yhdistetään varsinaista paperin (paperiraina) muodostumista varten. Märän pään pH-säätö varmistaa, että prosessin kemiallinen tila on oikea paperin valmistuksen kannalta.

Tavoitteet

Projekti keskittyi kahteen tavoitteeseen:

  1. Sellun pH:n hallinnan parantaminen uuden ohjausratkaisun suunnittelulla, toteutuksella ja virittämisellä
  2. Märän pään pH-säädön rakentaminen ja viritys pH:n hallinnan parantamiseksi

Vipetecin ratkaisut

Keräsimme ensin tietoja ja analysoimme prosessin toimintaa käyttäen Vipetecin Analyysi -työkaluilla. Sitten valitsimme säätöstrategian, toteutimme sen ja viritimme säädöt käyttäen optimointipalveluja asiantuntemustamme. Nämä tehtiin ensin sellun pH:n osalta ja onnistuneen tuloksen jälkeen siirryimme märän pään pH:n pariin. Säätötavoitetta ei voitu saavuttaa perusmenetelmillä, vaan oli käytettävä kehittyneempiä säätömenetelmiä. Aiemmin asiakas oli yrittänyt toteuttaa tätä säätöä useita kertoja tuloksetta.

Saavutetut tulokset

Pystyimme rakentamaan ja ottamaan käyttöön toimivan pH-säädön, joka paransi pH:n hallintaa merkittävästi.

Tavoitteet saavutettu