Vesi- ja energiataseen optimointi, suunnittelu ja viritys

Case: Vesi- ja energiataseen optimointi, suunnittelu ja viritys

Työkalut: Vipetec Analyysi ja Optimointi

Haaste tuotantoprosessissa

Paperi- ja kartonkitehtailla on prosesseja, jossa vesi- ja energiataseen optimointi voi tuottaa merkittävää energian säästöä.

Tavoitteet

Saavuttaa kustannussäästöjä vesi- ja energiataseen optimoinnilla, sekä suunnittelemalla ja virittämällä siihen uusi säätöratkaisu.

Vipetecin ratkaisut

Teimme asiakkaallemme vesi- ja energiataseen optimointi -projektin. Järjestimme tiedonkeruun ja mittarit järjestelmän toiminnan tehokkuuden seurantaan. Analysoimme työkaluillamme järjestelmän toimintaa erilaisissa tilanteissa ja teimme kehitysehdotuksen. Kehitysehdotukset käytiin läpi asiakkaan kanssa ja sovittiin toteutuksesta. Vipetec hienoviritti järjestelmän, jonka jälkeen tehtiin seurantajakso toimivuuden varmistamiseksi.

Saavutetut tulokset

Uusi ohjausjärjestelmä on toiminut eri ajotilanteissa aiempaa selvästi paremmin ja lämmön talteenottoa on pystytty parantamaan selvästi. Tehtaan puolelta todettiin, että projekti onnistui hyvin, tulokset ovat hyvät ja päästiin tavoitteisiin, joita lähdettiin hakemaan. Asiakkaan sanoin ”Hyvä, loistava projekti”.

 

 

Tavoitteet saavutettu