Autoimme vähentämään laatuvaihteluja 36-43 %

Case: Kartonkikoneen märän pään säätöjen virittäminen

Työkalut: Vipetec Analyysi™ ja Optimointi

Haaste tuotantoprosessissa

Märän pään säätöjen suorituskykyä tuli parantaa, koska laatumuuttujissa oli liian paljon vaihtelua. Kuivapainon, neliöpainon ja kosteuden koneensuuntaiset poikkeamat olivat liian suuria.​

Vipetecin ratkaisut

Ensimmäinen askel oli analysoida märän pään tärkeimpien säätöpiirien suorituskykyä Vipetecin Analyysi -työkaluilla. Tämän jälkeen toimilaitteet ja venttiilit huollettiin. Viimeisessä optimointipalveluja vaiheessa Vipetecin asiantuntijat virittivät säätöpiirit toimimaan paremmin huomioimalla niiden väliset vuorovaikutukset.

Saavutetut tulokset

Projektin ansiosta laatumuuttujien koneensuuntaiset hajonnat pienenivät keskimäärin

  • 39% kuivapainon osalta
  • 43% neliöpainon osalta
  • 36% kosteuden osalta

koko ajoalueella.

Huom: Säätöprojektin aikana ei tehty muita kehittämistoimenpiteitä, eikä laatusäätöihin tehty vielä muutoksia.​

 

Parantunut laatu