Me vähensimme asiakkaan lopputuotteen laatuhajontoja

Case: Kuivatusosan säätöjen virittäminen paperikoneella

Työkalut: Vipetec Analyysi™ ja Optimointi

Haaste tuotantoprosessissa

Höyrynpaineen suorituskykyä tuli parantaa, koska laatumuuttujissa oli liian paljon vaihtelua. Se aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja heikensi laatua paperintuotannossa.

Vipetecin ratkaisut

Ensimmäiseksi Vipetecin asiantuntijat analysoivat säätöpiirien suorituskykyä kuivausosalla käyttäen Vipetecin Analyysi -palvelua. Seuraavaksi he antoivat suosituksia toimilaitteiden ja venttiilien ylläpidosta. Lopuksi optimointipalveluja järjestelmä, eli Vipetecin asiantuntijat virittivät säätöpiirit toimimaan paremmin huomioimalla niiden väliset vuorovaikutukset.

Saavutetut tulokset

Projektin ansiosta koneensuuntaiset 2-sigma -poikkeamat pienenivät keskimäärin

  • 29% kosteuden osalta
  • 10% neliöpainon osalta

paperikoneen koko ajoalueella.

Huom: Säätöprojektin aikana ei tehty muita kehittämistoimenpiteitä, eikä laatusäätöihin tehty vielä muutoksia.​

 

Laatu optimoitu