Paransimme lajinvaihtojen tehokkuutta keskimäärin 30 %

Case: Lajinvaihtojen kehittäminen ja suorituskyvyn ylläpitäminen

Työkalu: Vipetec ATA™ -ajotilannekirjasto

Haaste tuotantoprosessissa

Monilla paperi- ja kartonkikoneilla tehdään paljon lajinvaihtoja. Tämän asiakkaan paperikoneella lajinvaihdoista aiheutui merkittäviä kustannuksia.

Vipetecin ratkaisut

Analysoimme lajinvaihtoja ensin Vipetecin Analyysi -työkaluilla. Seuraavassa optimointipalveluja vaiheessa Vipetecin asiantuntijat virittivät paperikoneen ja lajinvaihtoautomatiikan säätöjä. Asiakas sai käyttöönsä ohjelman, jolla hän pystyy monitoroimaan ja mittaamaan lajinvaihtojen suorituskykyä koko ajan. Lisäksi Vipetec ATA™ -ohjelmisto tukee asiakkaan operaattoreita päivittäin lajinvaihdoissa ja auttaa siten ylläpitämään ja edelleen parantamaan lajinvaihtojen suorituskykyä ja tehokkuutta.

Saavutetut tulokset

Saimme parannettua asiakkaan paperikoneen lajinvaihtoja kehitysprojektissa nopeasti. Hylyn määrä väheni noin 25 prosenttia. Seurannan ja jatkokehityksen avulla hylyn määrää saatiin vähennettyä jopa 35 prosenttia lähtötasosta.

 

 

Vertailuvuoden indeksi = 100. Vuotuinen säästö noin 25–35 % vertailuvuoteen verrattuna.