Asiakkai­demme menestys­tarinat

Vesi- ja energiataseen optimointi, suunnittelu ja viritys

Tämä asiakastarina esittää esimerkin paperiteollisuudesta, missä osaprosessin vesi- ja energiatasetta optimoitiin. Vipetec analysoi lähtötilanteen suorituskyvyn, kehitti uuden säätöratkaisun ja hienoviritti sen. Tämän ansiosta lämmön talteenotto parani selvästi.

Imulaatikoiden säädöt takaisin ojennukseen

Tässä on esimerkki paperikoneesta, jossa viiraosan imulaatikot eivät toimineet optimaalisesti. Tämä vaikutti vedenpoistoon. Vipetec analysoi imulaatikoiden säädöt, varmisti toimilaitteiden kunnon ja viritti säädöt. Tämän ansiosta säätöjä voidaan ohjata automaattisesti ja muutakin hyvää on tapahtunut. Tämä on vaikuttanut positiivisesti paperikoneen energiatalouteen.

Käytännön tuloksia - lajinvaihtojen kehittäminen ja seuranta paperitehtaalla

Asiakkaallamme on kaksi paperikonetta yhdessä kohteessaan ja ne molemmat ovat hyötyneet Vipetec ATA™ -ohjelmistosta. Vaikka he käyttävät lajinvaihdon automaatiota, ihmisoperaattoreiden on hoidettava monia asioita. Tässä kokemus ja parhaat käytettävissä olevat instrumentit, kuten ATA-lajinvaihtokirjastot, tulevat mukaan. Niiden avulla oli mahdollista nopeuttaa lajinvaihtoja toisella koneella 35 % ja toisella 28 %. Lisäksi ATA takasi, että tämä parannettu taso voidaan ylläpitää pitkällä aikavälillä. Paperitehtaan tuotantopäällikkö oli vaikuttunut sen tarjoamista eduista.

Me vähensimme asiakkaan lopputuotteen laatuhajontoja

Tässä paperikoneessa oli liian suuria laatupoikkeamia ja höyrynsäädön suorituskyky kaipasi parannusta. Ensin Vipetecin asiantuntijat analysoivat tapauksen ja antoivat sitten suosituksia sekä suorittivat optimoinnin. Tämä vähensi merkittävästi koneensuuntaisia poikkeamia.

Ratkaisumme kasvatti lajinvaihdon nopeutta 51 %

Tämä tapaus käsittelee paperikonetta, jossa lukuisista lajinvaihdoksista aiheutui merkittäviä kustannuksia. Analysoimalla ja optimoimalla prosessin sekä ottamalla käyttöön Vipetec ATA™ -ohjelmiston onnistuimme lisäämään laadunvaihtonopeutta 51 %.

Meidän kanssamme asiakas paransi pH:n hallintaa

Tämä on asiakastapaus siitä, kuinka Vipetecin ratkaisut paransivat pH:n hallintaa merkittävästi paperikoneella. Asiakas oli työskennellyt vuosia tämän saavuttamiseksi, mutta ilman onnea. Sekä massan että märän pään pH:n säätöä parannettiin edistyneillä menetelmillä.

Autoimme vähentämään laatuvaihteluja 36-43 %

Tässä kerrotaan, kuinka koneen märän pään säätöjen viritys johti tuotteen laadun parantumiseen. Vipetec saavutti tämän kolmen työvaiheen kautta ja tarjosi asiakkaalle pienemmän poikkeaman kuivapainossa, neliömassassa ja kosteudessa.

Paransimme lajinvaihtojen tehokkuutta keskimäärin 30 %

Tässä saat tietää, kuinka paljon hylkyä kartonkikoneella voidaan vähentää lajinvaihdon optimoinnin avulla. Kyseisessä tapauksessa vähennys oli keskimäärin noin 30 %, mikä on erittäin merkittävä määrä. Lue ja opi, millainen Vipetecin palvelupaketti mahdollisti tämän.

Ota yhteyttä

Haluatko parantaa tuotantosi prosessien ohjausta?