Asiakkaidemme menestystarinat

Me vähensimme asiakkaan lopputuotteen laatuhajontoja

Tässä paperikoneessa oli liian suuria laatupoikkeamia ja höyrynhallinnan suorituskyky kaipasi parannusta. Ensin Vipetecin asiantuntijat analysoivat tapauksen ja antoivat sitten suosituksia sekä suorittivat optimoinnin. Tämä vähensi merkittävästi koneensuuntaisia poikkeamia.

Ratkaisumme kasvatti lajinvaihdon nopeutta 51 %

Tämä tapaus käsittelee paperikonetta, jossa lukuisista lajinvaihdoksista aiheutui merkittäviä kustannuksia. Analysoimalla ja optimoimalla prosessin sekä ottamalla käyttöön Vipetec ATA™ -ohjelmiston onnistuimme lisäämään laadunvaihtonopeutta 51 %.

Meidän kanssamme asiakas paransi pH:n hallintaa

Tämä on asiakastapaus siitä, kuinka Vipetecin ratkaisut paransivat pH:n hallintaa merkittävästi paperikoneella. Asiakas oli työskennellyt vuosia tämän saavuttamiseksi, mutta ilman onnea. Sekä massan että märän pään pH:n säätöä parannettiin edistyneillä menetelmillä.

Autoimme vähentämään laatuvaihteluja 36-43 %

Tässä kerrotaan, kuinka koneen märän pään säätöjen viritys johti tuotteen laadun parantumiseen. Vipetec saavutti tämän kolmen työvaiheen kautta ja tarjosi asiakkaalle pienemmän poikkeaman kuivapainossa, neliömassassa ja kosteudessa.

Paransimme lajinvaihtojen tehokkuutta keskimäärin 30 %

Tässä saat tietää, kuinka paljon hylkyä kartonkikoneella voidaan vähentää lajinvaihdon optimoinnin avulla. Kyseisessä tapauksessa vähennys oli keskimäärin noin 30 %, mikä on erittäin merkittävä määrä. Lue ja opi, millainen Vipetecin palvelupaketti mahdollisti tämän.

Ota yhteyttä

Haluatko parantaa tuotantosi prosessien ohjausta?